Skautská symbolika

Skautský znak

lalia

1.) Tri listy ľalie – sú spojené navzájom páskou (číslo tri symbolizuje 3 vekové kategórie a tri body skautského sľubu).

2.) Hrot magnetickej strelky – skautovi má ukazovať po celý život správny smer, od ktorého by sa nemal odkloniť. Túto myšlienku dopĺňajú aj dva postranné listy ľalie, ktoré sa stáčajú svojími koncami ku stredu znaku. Znázorňujú, že odchýlka od správnej cesty nevedie dopredu, ale naspäť.

3.) Páska – obopína ľaliu v strede. Je symbolom skautov celého sveta, ale aj spolupatričnosti vekových kategórii.

4.) Dvojkríž na trojvrší

Zakladateľ skautingu Lord Baden-Powell vybral ako symbol pre skautov znak, ktorý pôvodne označoval na mapách starých námorníkov sever a ukazoval tak lodiam správnu cestu. Tento znak mal podobu ľalie, ktorú skauti na celom svete používajú v rôznych obmenách dodnes.

Ide výlučne o odznak, ktorý môže mať grafickú alebo reliéfnu – plastickú podobu. V danom prípade ide o odznak Slovenského skautingu schválený snemom, ktorý je výsostným symbolom (znamením) skautského hnutia na Slovensku a je nadradeným všetkým symbolom (zástavám, odznakom a iným značkám – logám).

Znakom v najužšom zmysle slova rozumieme trvalé znamenie v štíte, vytvorené podľa heraldických pravidiel. Toto znamenie určuje fyzickú alebo právnickú osobu na základe vžitého alebo udeleného práva.


Skautské pozdravy

pozdrav

Tento pozdrav patrí medzi základné a najviac používané.

Tri prostredné prsty pripomínajú skautovi tri body skautského sľubu. Palec opretý o malíček je pripomienkou rytierskej sily skauta, keď silnejší vždy chráni slabšieho.


pozdrav2

K ľudským pozdravom patrí aj podanie si ruky.

Skauti si podávajú ľavú ruku so súčasným prekrížením malíčkov.