Skautský sľub

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl

  • plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti,
  • pomáhať v každom čase svojim blížny,
  • dodržiavať skautský zákon!

Tak mi Pán Boh pomáhaj!