Skautský zákon

  1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
  2. Skaut je verný a oddaný.
  3. Skaut je osožný a pomáha iným.
  4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.
  5. Skaut je zdvorilý.
  6. Skaut je ochráncom prírody a cenných ľudských výtvorov.
  7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
  8. Skaut je veselej mysle a rozvážny.
  9. Skaut je sporivý a hospodárny.
  10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

Skautský zákon je v podstate modifikovaný zákon rytierov, keďže my – skauti by sme mali byť rytiermi dnešnej doby.

Zákon obsahuje myšlienky, ktoré by mali byť vlastné všetkým ľudom, nielen skautom či rytierom. Kto podľa nich žije, je vyrovnanou osobnosťou, oporou svojmu okoliu, ale aj duchovne bohatým človekom, ktorý vidí v živote zmysel.

Skautské heslo

Buď pripravený!

Denný príkaz skautov

Denne vykonať aspoň jeden dobrý skutok!